Mapa Kam PRO-BIO nabízí přehled prověřených producentů surovin zemědělské prvovýroby, faremních zpracovatelů, výrobců biopotravin a prodejen biopotravin, ale i organizací spjatých se sektorem ekologického zemědělství. Uvedené subjekty jsou členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který webovou aplikaci spravuje. Všichni zmínění zemědělští podnikatelé jsou certifikovaní ekologičtí zemědělci dle zákona č. 242/2000 Sb.