Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete

Zář 3, 2015

Metodika pro chovatele. Přeštické černostrakaté prase je původní české plemeno, zařazené do Národního programu ochrany a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat.

Rok vydání: 2014
Cílová skupina: Veřejnost
Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny
ISBN: ISBN: 978-80-7403-134-2
Vydavatel VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.

V nové metodice, která je níže ke stažení, autoři shrnují rozsáhlé výsledky výzkumů, porovnávajících venkovní a stájový chov, zároveň také konvenční a ekologický. Věnují se nejen ekonomice, krmivům, způsobům chovu, užitkovosti, ale i kvalitativním hodnotám výsledných produktů.
Dočtete se například, že v nutričních charakteristikách masa byly u pastevních skupin naměřeny významně vyšší hodnoty vitamínu E a změny ve složení mastných kyselin, oproti chovům s uzavřeným stájovým výkrmem. Nakouknout do této metodiky je proto zajímavé nejen pro chovatele, ale i běžného „konzumenta“.
Na výzkumech spolupracovali autoři z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, Anne Dostálová, Milan Koucký a Libor Vališ a za Biofarmu Sasov Josef Sklenář.

 

Přílohy ke stažení:

Metodika pro chovatele