Základy ekologického zemědělství, 2. aktualizované vydání

Zář 2, 2015

Publikace obsahuje stručný a přehledný popis základních pravidel, předpisů a vhodných praktik a hlavních rozdílů vůči konvenčnímu zemědělství je doplněný praktickými poznámkami zkušených autorů…

Rok vydání: 2014
Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny
ISBN: 978-80-7401-098-9
Vydavatel ÚKZÚZ

Příručka v tištěné formě je až do rozebrání zásob dostupná zdarma a je k dispozici na kontaktu.

Ing. Ivana Komprsová, tel. 543 548 386, ivanakomprsova@ukzuzcz

Přílohy

Základy ekologického zemědělství