21. duben
čas konání08:00 - 17:00
místo konáníÚjezd nad Lesy

Den Země

Volný čas je významnou sociologickou, ekonomickou a pedagogickou kategorií a jeho smysluplné využívání přispívá k rozvoji osobnosti jedince, jeho zájmů a nadání. To, jak trávíme volný čas může pozitivně ovlivnit i naši budoucí profesní dráhu. Funguje jako významný prostředek prevence rizikového chování, především dětí a mládeže.

V dubnu se v rámci Dne Země můžete zavítat do Újezdu nad Lesy. Pořádá se zde osvětová akce pro děti i dospělé se zaměřením na kvalitu života a zdraví planety Země. Na několika stáncích se seznámíte s důležitými tématy týkajících se udržitelného života. Na akci se dozvíte, jak můžete nakládat s bioodpadem, recyklovat, šetřit vodou, úsporně využívat světlo, ale také jak se chovat v přírodě. Budou pro vás přichystané výukové herní aktivity.
Potkáme se na multifunkčním sportovišti v Újezdě nad Lesy, ulice Čentická u Základní školy.

Více informací