02. září - 02. leden
čas konání10:00 - 16:00
místo konáníNárodní zemědělské muzeum, Praha

Výstava Ekologické zemědělství. Zodpovědná volba

V rámci Měsíce biopotravin Ministerstvo zemědělství připravilo spolu s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství a Národním zemědělským muzeem výstavu „Ekologické zemědělství. Zodpovědná volba“. Zhlédnout ji můžete na střeše Národního zemědělského muzea v Praze na Letné od 2. 9. 2021 do 2. 1. 2022.

Cílem výstavy je provést návštěvníky od historie ekologického zemědělství ve světě i u nás až po současnost a seznámit s přínosy ekologického zemědělství pro krajinu a životní prostředí, ale i s významem produkce kvalitních biopotravin.

Víte, že ekologické zemědělství je perspektivní oblast zemědělské výroby, zaměřující se na produkci kvalitních a zdravých potravin pomocí k přírodě šetrných opatření a s ohledem na pohodu chovaných zvířat? Víte, že si mezi své cíle klade zaměření na produkci na orné půdě, podporu zpracovatelského průmyslu a spotřeby biopotravin, například jejich povinného zastoupení ve veřejném stravování? Zajímá Vás, zda dokáže ekologické zemědělství skutečně oživit krajinu, chránit přírodní zdroje či produkovat potraviny bez chemických reziduí? Nebo si myslíte, že je ekologické zemědělství pouze návratem ke starým metodám hospodaření nebo představuje moderní alternativu ke stávajícím zemědělským systémům? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího se dozvíte na výstavě, která je na střeše Národního zemědělského muzea v Praze otevřena od 2. 9. 2021 do 2. 1. 2022.

Více informací na https://www.nzm.cz/.