O ekozemědělství

Je moderní formou zemědělské výroby s historií sahající do začátku 20. století. Vychází z osvědčených tradičních z

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ je moderní formou zemědělské výroby s historií sahající do začátku 20. století. Vychází z osvědčených tradičních zemědělských postupů, ale pracuje i s nejmodernějšími vědeckými poznatky. Tak, aby bylo dosaženo kvalitní a vysoké produkce pro výrobu kvalitních potravin, ale trvale udržitelně. To znamená bez negativního dopadu na vodu, půdu a celou přírodu. EZ znamená zdravého člověka ve zdravé krajině. Zemědělec hospodařící v EZ nepoužívá průmyslová hnojiva a agrochemii. Využívá pouze povolené účinné prostředky na přírodní bázi. Zvířatům v EZ jsou poskytnuty nadstandardní podmínky, dostatek prostoru, přirozený růst bez hormonální stimulace, volná prostranství, kvalitní bio krmivo. Nejsou podávána preventivně antibiotika, a když musí být použita, dodržují se dvojnásobné ochranné lhůty. Zásahy na zvířatech se smí provádět pouze na odůvodněnou výjimku udělenou Ministerstvem zemědělství.

EZ (resp. ekologická produkce) je legislativně pevně ukotvený systém s přísně nastavenými a kontrolovanými pravidly definovanými na národní i evropské úrovni. Každý ekologický zemědělec musí absolvovat pravidelnou kontrolu plnění přísně daných podmínek.

Ekologické zemědělství v ČR v číslech

Výměra ekologicky obhospodařovaných ploch i počet ekofarem v České republice každoročně narůstá, o čemž svědčí i to, že z téměř 43 tis. zemědělsky aktivních subjektů hospodaří v režimu ekologického zemědělství téměř každá osmá farma. Aktuálně v České republice hospodaří na více než 595 tisíc ha 5 383 ekologických zemědělců. Rozložení ekologicky obhospodařovaných ploch však není v České republice rovnoměrné. Mezi největší premianty co se týče velikosti ekologicky obhospodařovaných ploch patří Jihočeský kraj (přes 93 tis. ha), Plzeňský kraj (přes 81 tis. ha) a Moravskoslezský kraj (60 tis. ha). Následují Karlovarský kraj (59 tis. ha) a Ústecký kraj (52 tis. ha) (09/2023).

Biopotraviny

Biopotraviny jsou certifikované potraviny pocházející ze surovin Z EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, bez umělých dochucovadel, náhražek nebo barviv. Nákupem biopotravin tedy podporujete ekologické zemědělství.

Jak BIOPOTRAVINY poznám?

Biopotraviny, které byly kontrolovány a certifikovány v České republice (tedy nikoliv pouze výhradně české biopotraviny) poznáte podle této zelené „biozebry“, státní značky, která zaručuje, že výrobek splňuje požadavky legislativy ekologické produkce.

Od 1. července 2010 platí pro všechny výrobce biopotravin v Evropské unii povinnost používat na biopotravinách jednotné označení logem Evropské unie pro ekologickou produkci, tak zvaným evropským biologem.

Dále musí mít biopotravina na svém obale kód kontrolní organizace, která daného výrobce certifikuje (ve tvaru např. CZ-BIO-00x) a údaj o původu jejích složek. To vše zaručuje, že celý proces výroby této biopotraviny prošel od vidlí až po vidličku přísnou kontrolou a řádnou certifikací, která garantuje plnění přísných legislativních podmínek.

Kam pro BIO

Kam PRO-BIO – mapa členů PRO-BIO

KDE.LOVIME.BIO – mapa českých biopotravin

Registr ekologických podnikatelů

Více informací rovněž na:

MY JSME BIO

Podrobnější informace o ekologickém zemědělství naleznete v těchto publikacích:

EKO zemědělství - mýty EZ

Ekologické zemědělství bez mýtu