O kampani

Každý rok vyhlašuje Ministerstvo zemědělství září Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Osvětová a informační kampaň zaměřená na podporu ekozemědělství a biopotravin v České republice je organizována již od roku 2005.

Hlavním cílem kampaně je přiblížit veřejnosti důvody, proč je dobré a logické kupovat biopotraviny a podporovat tím ekologické zemědělství v ČR, a rovněž ukázat, kde si biopotraviny mohou koupit.

V průběhu celého měsíce září se uskuteční řada regionálních akcí na podporu biopotravin a ekologického zemědělství -  biojarmarky, biodožínky, dny otevřených vrátek na biofarmách, exkurze do výroby a další. Veřejnost tak může navštívit české ekofarmy, ochutnat biopotraviny přímo „ze dvora“ a seznámit se s principy ekologické produkce.

Při příležitostí kampaně Září – měsíc biopotravin a ekologického zemědělství je rovněž vyhlašován vítěz soutěže Česká biopotravina, jejímž pořadatelem je PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců.

Každoročně také čekají na fanoušky během měsíce září pravidelné soutěže s partnery Měsíce biopotravin. Úplná pravidla soutěže naleznete zde.