Novinky

BIO DÁVÁ SMYSL – nám i přírodě

Ministerstvo zemědělství opět vyhlašuje září MĚSÍCEM BIOPOTRAVIN A EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ! Letos se jedná již o sedmnáctý ročník této tradiční kampaně, v rámci které představíme české ekofarmy a výrobce biopotravin, jejichž počet i nabídka se rok od roku rozšiřuje. Tak i vy dejte přednost kvalitě, šetrnému přístupu k životnímu prostředí a ekologickému hospodaření, protože BIO DÁVÁ SMYSL – nám i přírodě.

Proč zvolit bio?

Ekologické zemědělství je systém pěstování a produkce potravin, který dbá na životní prostředí, je ohleduplný k okolním rostlinám a živočichům, neplýtvá přírodními zdroji a zajišťuje dobré podmínky při chovu hospodářských zvířat.

Zaručuje udržitelnou zemědělskou výrobu pro příští generace

Certifikováno - možnost ověření online (www.eagri.cz/rep)

Zaručuje dobré životní podmínky zvířat

Nepoužívá průmyslová hnojiva a pesticidy

Udržuje a zlepšuje kvalitu vody

Zachovává přirozenou rozmanitost v krajině

Jak poznám bio výrobky?

Biopotraviny, které byly kontrolovány v České republice (tedy nikoliv nezbytně výhradně české biopotraviny), poznáte podle této zelené „biozebry“, státní ekoznačky, která zaručuje, že výrobek splňuje požadavky zákonů o ekologickém zemědělství.

Od 1. července 2010 platí pro všechny výrobce biopotravin v Evropské unii povinnost používat na biopotravinách jednotné označení logem Evropské unie pro ekologickou produkci, tak zvaným evropským biologem.

Nenechte si ujít